Hướng dẫn DN viết thông tin người mua trên hóa đơn điện tử

Sau thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử tại một số địa phương, thời gian tới đây việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được tiến hành bắt buộc trên phạm vi toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang bỡ ngỡ khi tiếp cận cũng như chuẩn bị trước khi áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp mình. Bên cạnh những vướng mắc về việc cách chừa hóa đơn điện tử có được không? Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm những gì?,… thì cách viết thông tin người mua trên hóa đơn điện tử cũng khiến nhiều kế toán phải loay hoay. Mời quý bạn đọc theo dõi hướng dẫn cách viết tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua trên hóa đơn qua bài viết này.

1. Cách viết tên, địa chỉ, số hóa đơn của người bán trên hóa đơn điện tử

– Trên hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Cách viết tên, địa chỉ, số hóa đơn của người mua trên hóa đơn điện tử

– Đối với người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trong trường hợp bên mua hàng không có mã số thuế thì trên hóa đơn điện tử không phải thể hiện mã số thuế người mua.

thông tin người mua trên hóa đơn điện tử

Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại Thông tư 68 thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài.

3. Các thông tin tham khảo thêm về hóa đơn điện tử dành cho những DN quan tâm

Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML.

Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế. 

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68.

Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

– Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.

– Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.

– Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *