Một số trường hợp cụ thể đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Việc đăng ký mã số thuế cá nhân, đăng ký thuế thu nhập cá nhân luôn là vấn đề được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, để giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế có thể dễ hình dung được việc đăng ký thu nhập cá nhân thì trong bài viết này sẽ thống kê một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, được quy định tại Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn về Luật thuế TNCN. Như vậy có thể hiểu, thuế thu nhập cá nhân không đánh vào các đối tượng có thu nhập thấp, chỉ đủ đáp ứng những điều kiện cơ bản của cuộc sống. 

Các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập

– Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

-Thứ nhất là Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

– Thứ hai là Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

– Thứ ba, Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân

Một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Thứ nhất, đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuê bao theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho cá nhân mình. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng để khai, nộp thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, …chung cho cả nhóm cá nhân kinh doanh và khai báo thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân người đại đại diện.

Thứ hai, đối với trường hợp những cá nhân khác trong nhóm cá nhân kinh doanh đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng nhưng đối với cá nhân kinh doanh.

Thứ ba, đối với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.

Thứ tư, đối với cá nhân là người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc, nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế sẽ tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế. 

So sánh hiệu quả của nộp thuế điện tử với các phương thức nộp tiền khác 

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Như vậy trên đây là những quy định về một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ và trách nhiệm to lớn của cả các doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động, góp phần lớn vào ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và dự kiến giảm trừ mức thuế thu nhập cá nhân cũng chính là một trong những biện pháp hữu hiệu hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Với những chia sẻ trên, hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *