Tag : quần đảo

Du lịch khám phá quần đảo Bà Lụa
03 Dec
8:30

Du lịch khám phá quần đảo Bà Lụa

Du lịch khám phá quần đảo Bà Lụa có rất nhiều điểm đặc biệt. Nói đến đảo này, nó là một đảo trong những đảo thuộc quần đảo Bà Lụa ở vùng đất Phương Nam của nước ta. Nếu bạn muốn tham gia khám phá vùng đảo này, hãy cùng…