Yêu cầu về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử

Trước khi triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Chỉ khi chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng mới đảm bảo giúp doanh nghiệp triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử tốt nhất, mọi công tác kiểm tra hóa đơn điện tử cũng trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

Cơ sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ những điều kiện vật chất để phục vụ cho triển khai của doanh nghiệp. Tùy vào từng doanh nghiệp, tính quy mô, chuyên nghiệp riêng mà sẽ sở hữu các điều kiện hạ tầng khác nhau và khâu phân tích, đánh giá cơ sở hạ tầng được xem là khâu vô cùng quan trọng để cân đối với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai sử dụng hiện nay, vì sự đánh giá sai về quy mô cơ sở hạ tầng và nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp đã gặp phải những thất bại lớn trong việc áp dụng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp lựa chọn đã không đáp ứng đủ nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần sử dụng trong quy trình khởi tạo, xuất, gửi hóa đơn, xuất hóa đơn điện tử thay thế….

Bên cạnh đó, để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra tốt nhất, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện về mạng lưới internet, hệ thống thiết bị điện tử, máy móc, trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu trong thời gian dài….

hóa đơn điện tử

Ngoài ra, các doanh nghiệp nên chuẩn bị và tìm hiểu việc tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử đối với các phần mềm khác như phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng… để hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, đảm bảo sự hoạt động và triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

https://thongtinthethao.net/luu-y-ke-hoach-chuyen-doi-su-dung-thue-dien-tu-etax/

Đáp ứng cơ sở hạ tầng cũng là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm tra hóa đơn điện tử được tốt nhất, dễ dàng kiểm tra giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử.

Có thể nhận thấy,chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu hiện nay của các doanh nghiệp và việc sử dụng hóa đơn điện tử là yêu cầu bắt buộc giúp doanh nghiệp chuyển đổi. Do vậy, để có thể sử dụng hóa đơn điện tử một cách tốt nhất, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, đảm bảo các điều kiện về mạng lưới đường truyền tốt.

Theo quy định của Nghị định 119/2018, thì thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020, do vậy, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuẩn bị và hoàn thành cơ sở hạ tầng tốt để có thể triển khai sử dụng.
https://thongtinthethao.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *